Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Conjuctivitis

Schimmelkweek

Indicatie
Voor het aantonen van mycotische verwekkers
Deelgebied
Mycologie
Techniek
Kweek
Afnamemateriaal
Afnameinstructies