Cryptosporidium en Cyclospora

Algemene informatie

Cryptosporidium is een darmparasiet welke acute diaree veroorzaakt. Cryptosporidium wordt faecaal-oraal overgedragen via besmette mensen, dieren, voedsel, drinkwater en oppervlaktewater.

De ziekte is zelflimiterend en bij immuuncompetente mensen verdwijnen de klachten meestal na 2-3 weken. Imuungecomprimenteerden kunnen een ernstiger beloop hebben.

Deelgebied:
Informatie
 
Code afnamemateriaal
-

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78