Helicobacter pylori

Kweek

Kweek met resistentiebepaling is geïndiceerd bij therapiefalen. Materiaal voor kweek dient zo snel mogelijk bij het laboratorium worden ingeleverd.

Indicatie:
Aantonen van Helicobacter pylori in maag
Deelgebied:
Bacteriologie
Techniek:
Kweek
Doorlooptijd
1-2 weken
Materiaal:
Maagbiopt
Afnamemateriaal:
Steriele container
 
Code afnamemateriaal
C
Bewaarcondities:
Materiaal moet zo snel mogelijk naar het laboratorium worden gebracht.
Referentiewaarden:
Geen Helicobacter pylori aangetoond
Opmerkingen:
  • Antibiotica, maagzuurremmer en bismutpreparaten kunnen H. Pylori onderdrukken, leidend tot fout negatieve resulten. Voor betrouwbare diagnostiek gedurende vier weken voorafgaand aan de test geen antibiotica en/of bismutpreparaten gebruiken.
  • Biopten in fysiologisch zout insturen. Nooit in gaasjes wikkelen!
  • Biopten zo snel mogelijk naar het laboratorium brengen.

Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78