Herpes simplex virus (HSV)

PCR

PCR op blaasjesvocht, liquor, uitstrijk van cervix of urethra is de primaire diagnostiek voor het aantonen van een HSV primo-infectie danwel reactivatie.  Bij een gedissemineerde HSV infectie kan tevens een PCR op plasma verricht worden.

Indicatie:
Voor het aantonen van een infectie met Herpes simplex virus (HSV)
Deelgebied:
Moleculair
Techniek:
PCR
Doorlooptijd
2-4 dagen
Materiaal:
Blaasjesvocht, liquor, BAL, EDTA
Afnamemateriaal:
Steriele container, E-swab, EDTA buis, Liquorbuis, Greinerbuis
 
Code afnamemateriaal
C, D , I, J of Q
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden:
Negatief, Positief
Opmerkingen:
Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78