Liquor

Banaal

Indicatie:
Aantonen van pathogene bacteriën in liquor
Deelgebied:
Bacteriologie
Techniek:
Kweek
Doorlooptijd
2-5 dagen
Materiaal:
Liquor
Afnamemateriaal:
Liquorbuis
 
Code afnamemateriaal
J
Bewaarcondities:
Kamertemperatuur, max. 24 uur
Referentiewaarden:
Geen bacteriën gekweekt
Opmerkingen:
Een positieve uitslag wordt doorgebeld door de arts-microbioloog.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78