Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Liquor

Banaal

Indicatie
Aantonen van pathogene bacteriën in liquor en uitvoeren van gevoeligheidsbepalingen
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Kweek
Doorlooptijd
2-5 dagen
Materiaal
Liquor
Afnamemateriaal
Liquorbuis
Bewaarcondities
Kamertemperatuur, max. 24 uur
Referentiewaarden
Geen bacteriën gekweekt
Opmerkingen
Voor sneldiagnistiek naar specifieke verwekkers zijn moleculaier methodes mogelijk, zie tabblad 'meninggitis / encefalitis' onder liquor.