Lues (Treponema pallidum, Syfilis)

PCR

Deelgebied
Moleculair
Techniek
PCR
Doorlooptijd
2-3 werkdagen
Materiaal
Weefsel of uitstrijk van ulcus
Afnamemateriaal
Bewaarcondities
Koelkast

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op nummer 071 - 517 83 84