Mannelijke genitaliën

Kweek

Materiaal bij voorkeur zo snel mogelijk naar het laboratorium/ziekenhuis brengen.

 

Deelgebied:
Bacteriologie/mycologie
Techniek:
Kweek
Doorlooptijd
Kweek: 2-5 dagen
Materiaal:

Uitstrijken aangeleverd in transport medium van afscheiding uit de penis of uretra

Semen en pus in steriele container.

Afnamemateriaal:
Steriele container, E-swab, Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek), Greinerbuis
 
Code afnamemateriaal
N, D, C, Q
Bewaarcondities:
Kamertemperatuur, max. 24 uur
Referentiewaarden:
Geen pathogene micro-organismen
Opmerkingen:

Het kweken van uitstrijken van een genitaal ulcus, aangeleverd in transportmedium, is niet zinvol omdat genitale ulcera veroorzaakt worden door Treponema pallidum of Haemphilus ducrei.

Voor diagnostiek naar Treponema pallidum wordt meestal serologie gebruikt. Bij een primaire ulcer kan tevens een PCR verricht worden.

Voor diagnostiek naar Haemophilus ducreyi kan een PCR op een biopt of uitstrijk verricht worden. 

Bij verdenking op Neisseria gonorroe en/ of Chlamydia trachomatis ook materiaal voor SOA-PCR afnemen (SOA set).

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78