Rotavirus

Algemene informatie

Rotavirus een een RNA virus, welke fecaal-oraal wordt overgedragen. Rotavirus is een bekende verwekker van gastro-enteritis met plotseling ontstane diarree, koorts en braken.
Deelgebied
Informatie
Richtlijnen

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78