Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Toxoplasma gondii

Algemene informatie

Toxoplasma gondii is een eencellige parasiet. Besmetting vindt plaats via ingestie van weefselcysten die in onvoldoende verhit /rauw vlees aanwezig zijn,via opname van oöcysten die door geïnfecteerde katten met feces uitgescheiden worden via contact met kattenbak/tuinieren/groenten of besmetting in utero vanuit de primair geïnfecteerde zwangere.

Toxoplasma gondii veroorzaakt geen tot milde symptomen zoals lymfadenopathie, koorts, algemene malaise, lever- en miltvergroting en huiduitslag. Ook kunnen ooginfecties ontstaan.
Bij een zwangere vrouw die een infectie met Toxoplasma gondii doormaakt bestaat kans op congenitale toxoplasmose, een ziektebeeld waarbij congenitale afwijkingen zoals hydrocefalus, cerebrale verkalkingen, mentale retardatie, microcefalie, oogafwijkingen en doofheid en intrauteriene vruchtdood kunnen ontstaan. De kans op transmissie neemt toe met de duur van de zwangerschap. Hoe eerder in de zwangerschap transmissie plaatsvind, hoe ernstiger de afwijkingen.

Diagnostiek naar Toxoplasma gondii bestaat uit serologie. IgM antistoffen ontstaan in de eerste week van infectie en blijven langdurig, soms jarenlang, positief. IgG antitstoffen ontstaan hierna.

Deelgebied
Informatie