Wijziging facturatie Covid-19 tests

Graag brengen wij u ervan op de hoogte dat de bekostiging van Covid-19 tests uit het budget van de Openbare Gezondheidszorg (OGZ) per 4 augustus 2022 is beëindigd. Covid- 19 tests worden vanaf deze datum weer gefactureerd aan de zorgverzekeraar en komen mogelijk ook ten laste van het eigen risico van de patiënt.

Onderhoud aan afsprakensysteem

Aanstaande zondag 25 september 2022 zal er tussen 21:00 uur en 23:59 uur onderhoud plaatsvinden aan ons afsprakensysteem. Hierdoor zult u tijdens het maken van een online afspraak onderbrekingen kunnen ervaren. Deze onderbrekingen duren korter dan vijf minuten.

Nieuw afsprakensysteem

Vandaag (13 juni) krijgt Eurofins Clinical Diagnostics een nieuwe afsprakentool. Om de overgang in goede banen te leiden is het op 13 juni van 16.30 uur tot 17.30 uur niet mogelijk om online een afspraak in te plannen.

Let op: dit kan uitloop hebben. Wij zullen een bericht plaatsen wanneer het afsprakensysteem werkt.

Handtekening gezet onder samenwerking Stichting PAMM en Eurofins

Vandaag is de handtekening gezet onder de samenwerking van het Brabantse ziekenhuislaboratorium Stichting PAMM en Eurofins. Zowel de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben hun goedkeuring afgegeven. Daarmee is de toekomst van het regionale laboratorium veiliggesteld. PAMM vervult in Zuidoost-Brabant een sleutelrol voor pathologie en medische microbiologie. Eurofins gaat de komende jaren tientallen miljoenen investeren in de laboratoria van PAMM. Daarmee krijgt de zorg in Brabant een krachtige impuls en zal de gezamenlijke slagkracht voor zorgverleners en cliënten verbeteren.