Wijziging facturatie Covid-19 tests

Graag brengen wij u ervan op de hoogte dat de bekostiging van Covid-19 tests uit het budget van de Openbare Gezondheidszorg (OGZ) per 4 augustus 2022 is beëindigd. Covid- 19 tests worden vanaf deze datum weer gefactureerd aan de zorgverzekeraar en komen mogelijk ook ten laste van het eigen risico van de patiënt.

Nieuw afsprakensysteem

Vandaag (13 juni) krijgt Eurofins Clinical Diagnostics een nieuwe afsprakentool. Om de overgang in goede banen te leiden is het op 13 juni van 16.30 uur tot 17.30 uur niet mogelijk om online een afspraak in te plannen.

Let op: dit kan uitloop hebben. Wij zullen een bericht plaatsen wanneer het afsprakensysteem werkt.