ISO accreditatie & certificeringen

Accreditatie ISO15189 – Medische laboratoria

Alle laboratoria van Eurofins Clinical Diagnostics zijn geaccrediteerd volgens de strenge internationale ISO15189 norm. Deze norm bewaakt naast de kwaliteit van het laboratorium ook de competenties van de medewerkers die betrokken zijn rondom het laboratoriumonderzoek. De laboratoria zijn hiervoor geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Hieronder ziet u het overzicht:

Eurofins SaluxISO 15189 – RVA Testen M315
Eurofins Medische MicrobiologieISO 15189 – RVA Testen M251
Eurofins NMDLISO 15189 – RVA Testen M293
Eurofins LCPLISO 15189 – RVA Testen M292
Eurofins PAMMISO 15189 – RVA Testen M103
Eurofins GelreISO 15189 – RVA Testen M224 & M234

Deze accreditatie is steeds vaker een vast onderdeel van het eisenpakket van onze aanvragers, klanten en zorgverzekeraars.

Welke garanties geeft dit u als aanvrager of klant?
De werkzaamheden bij de monsterafname en binnen het laboratorium zijn gericht op het voorkomen van monsterverwisselingen en het produceren van betrouwbare en reproduceerbare resultaten. Alle gebruikte methodes, apparatuur en technieken zijn gevalideerd en beschreven.

In het primaire proces zijn controles ingebouwd om verwisselingen te voorkomen. De beschrijving van het werkproces, gecombineerd met een uitgebreid inwerktraject en competentiebeoordeling van onze medewerkers zorgen voor betrouwbare diagnostiek.

Onze laboratoria nemen deel aan externe kwaliteitscontroles, waarbij de testresultaten van het laboratorium vergeleken worden met de landelijke resultaten.

Onderzoek dat niet onder de ISO15189 accreditatie valt, wordt op de uitslagen expliciet aangeduid. En als aangevraagd onderzoek wordt uitbesteed aan een ander laboratorium staat dit op de uitslag vermeld. Wanneer wij gebruik maken van een verwijzingslaboratorium om de onderzoeken uit te laten voeren kiezen we waar mogelijk voor een laboratorium dat ook ISO15189 geaccrediteerd is.

NEN 7510

De laatste jaren wordt informatiebeveiliging steeds belangrijker. Eurofins Salux is voor deze norm gecertificeerd, de andere laboratoria zijn bezig met de implementatie van deze norm. De NEN7510 norm stelt hoge eisen aan hoe een bedrijf omgaat met medische en persoonlijke gegevens. Dit is met de digitalisering van steeds meer processen in de zorg van steeds groter belang. Door de maatregelen van deze norm te implementeren, verkleinen we de kans dat gegevens van onze klanten op straat komen te liggen.