< Terug naar Onderzoeken

Bloedonderzoek op afspraak

Uw zorgverlener heeft een bloedonderzoek voor u aangevraagd. Bloedonderzoek wordt mede door zorgverleners aangevraagd om te controleren of uw organen goed functioneren. Afwijkingen kunnen namelijk goed aan de hand van bloedonderzoek worden weergegeven.

Heeft u klachten? Bloedonderzoek wordt ook vaak ingezet om te kijken wat de mogelijke oorzaak van uw klachten kan zijn. Bij een bloedonderzoek nemen wij bij Eurofins Clinical Diagnostics of onze samenwerkingspartner SCAL één of meerdere buisjes bloed af uit een ader, meestal in uw arm. Voor bloedafname werken wij alleen op afspraak. U kunt hieronder een afspraak bij ons inplannen.

Let op: als u als hartpatiënt voor een jaarlijkse controle komt is het gebruikelijk dat de huisarts (zowel) uw bloed en (als uw) urine laat controleren.

U kunt alleen bij ons bloedprikken als u een afspraak heeft. Via de button hierboven kunt u online een afspraak maken. In het afsprakensysteem of op onze locatiepagina kunt u zien welke vestigingen bij u in de buurt zitten.

Het is ook mogelijk om telefonisch een afspraak te maken. U kunt hiervoor bellen naar 071 – 516 00 20.

Lukt het u niet om naar één van onze vestigingen te komen? Uw zorgverlener kan een huisbezoek voor u aanvragen.

Paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
Wij hebben dit nodig om te verifiëren dat u de persoon bent, waarvoor de aanvraag is gedaan.
Lees meer over deze verplichting

 


Patiëntbericht of aanvraagformulier
Neem deze mee indien u deze heeft gekregen van uw huisarts.

 

Zorgverzekeringspas of verzekeringsgegevens

Wij onderscheiden drie typen bloedonderzoek:

  1. Nuchter
  2. Lipidenprofiel – cholesterol
  3. Geneesmiddel – medicijn

Nuchter

Bij bepaalde bloedonderzoeken is het nodig dat u nuchter bent als u uw bloed laat afnemen. Bij een ‘’glucose nuchter’’ onderzoek is dit altijd het geval. De mogelijkheid bestaat dat uw zorgverlener u vraagt om ook bij andere onderzoeken nuchter te zijn. U kunt het beste ’s morgens vroeg bij SCAL en Eurofins Clinical Diagnostics langs komen om bloed te prikken, zodat u daarna weer gewoon kunt eten en drinken.

Nuchter zijn houdt in:

  • U mag minimaal 10 uur van tevoren, dus vanaf de avond voor het onderzoek tot het moment van de bloedafname de volgende ochtend, niet eten of drinken;
  • U mag wel water, thee of koffie drinken, mits zonder suiker, zoetje en/of melk. U mag alleen groene thee of zwarte thee drinken;
  • U mag niet roken;
  • U mag geen kauwgom gebruiken;
  • Indien u medicijnen gebruikt, mag u uw medicijnen gewoon innemen.

 

Lipidenprofiel (cholesterol)

Wordt uw bloed afgenomen voor een lipidenprofiel (cholestrol onderzoek)? En heeft uw zorgverlener u niet gevraagd om nuchter te zijn? Dan verzoeken wij u om op de avond en ochtend van de bloedafname geen vette maaltijd te te eten.

 

Geneesmiddelen

Afspraak voor bloedonderzoek op geneesmiddelen? Zorg ervoor dat u het tijdstip van de inname uw geneesmiddel afstemt met de tijdstip van uw bloedonderzoek.

Als het gaat om een geneesmiddel dat u meerdere keren per dag in moet nemen, dan is het van belang dat u bloed laat prikken kort voordat u het geneesmiddel weer moet innemen. Dat geldt ook voor antibiotica en veel medicijnen die worden gebruikt bij psychiatrische aandoeningen.

Echter bij lithium en andere geneesmiddelen die u maar één keer per dag moet innemen, moet de bloedafname juist ongeveer 12 uur na inname van het geneesmiddel plaatsvinden. Uw zorgverlener zal u duidelijk uitleggen hoe het zit met de medicijnen die u gebruikt.

Wij prikken u in uw elleboogholte. Wij zullen, voordat wij u gaan prikken, vaak eerst een elastische band om uw bovenarm plaatsen. Hierdoor is het gemakkelijk om geschikte aders te vinden. De bloedafnamemedewerker prikt vervolgens in de ader en vult één of meerdere buisjes bloed. De hoeveelheid is afhankelijk van het aantal onderzoeken dat door uw zorgverlener is aangevraagd. Tijdens het vullen van de verschillende buisjes hoeven we uw arm niet steeds opnieuw te prikken. Als de medewerker genoeg bloed heeft wordt de naald uit de arm gehaald. Na de bloedafname wordt de plek waar de naald is ingegaan even dichtgedrukt met een gaasje en plakken wij bij u een pleister op.

Heeft u moeite met bloedprikken of ziet u er tegenop? Zeg dat gerust tegen onze medewerkers. Zij kunnen u daar mee helpen. Heeft u echt last van prikangst of weet dat u moeilijk te prikken bent? Geef dit aan als u telefonisch een afspraak maakt. Wij zullen dan extra tijd voor u reserveren.

Maakt u online een afspraak? Dan kunt u hier de optie ”angstig of moeilijk te prikken” aanklikken. Er wordt dan extra tijd gereserveerd.

 

Heeft u een baby tussen nul en drie maanden oud? Dan prikken wij uw baby bij u aan huis. Wij bieden ook huisbezoeken aan voor baby’s. Uw zorgverlener kan dit aanvragen. Heeft uw verwijzer dit niet voor u gedaan? Dan vragen wij u contact op te nemen met uw verwijzer, zodat dit alsnog aangevraagd kan worden.

 

Heeft uw kind een verwijzing gekregen voor een bloedafname? Dan kunt in onze online afsprakentool kiezen voor de opties ”Bloedafname kind 3 maanden – 6 jaar” of ”Bloedafname 7 jaar – 12 jaar”.

Op de hoofdlocatie (Rooseveltstraat 18) zijn meerdere collega’s aanwezig die uw kind kunnen begeleiden tijdens de bloedafname. Voor kinderen, ouder dan zes jaar en angstig, adviseren wij ook om naar onze hoofdlocatie te komen. U kunt ook telefonisch een afspraak maken.

De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld door onze klinisch chemicus, arts-microbioloog of apotheker. Binnen enkele dagen worden de resultaten naar uw zorgverlener gestuurd. Uw zorgverlener bespreekt de uitslag met u. De exacte doorlooptijd is afhankelijk van het type onderzoek.

De kosten van bloedonderzoek zijn afhankelijk van welk onderzoek uw huisarts heeft aangevraagd. De tarieven per onderzoek zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en uw zorgverzekeraar bepaalt welke kosten worden vergoed (houd rekening met uw eigen risico).