< Terug naar Onderzoeken

Rijbewijskeuring 75+

Wanneer u 75 jaar of ouder bent en u wilt uw rijbewijs verlengen, dan moet u eerst aantonen dat u geestelijk en lichamelijk gezond genoeg bent om te kunnen autorijden.

Let op: Het tarief voor de rijbewijskeuringen wordt per 1 januari 2023 met € 8,50 verhoogd. De verklaring kunt u vanaf dan bij ons kopen voor € 88,50. Dit bedrag is inclusief de keuring. De nieuwe prijzen staan hieronder.

Hiervoor is een medische keuring nodig. Eurofins Clinical Diagnostics verzorgt deze keuring in samenwerking met SCAL volgens de eisen van het CBR.

De  rijbewijskeuring bestaat uit de volgende stappen:

1. U vult uw eigen gezondheidsverklaring in en ondertekent die.

Deze verklaring kunt u bij SCAL kopen voor € 88,50. Dit bedrag is inclusief de keuring. Na het invullen van de verklaring, volgt de keuring.  Een andere mogelijkheid is, dat u het formulier op de website van het CBR koopt voor €46,- en invult. U dient hiervoor ingelogd te zijn met uw DigiD. In dat geval ondertekent u de verklaring en verzendt die naar het CBR via de site: CBR. Na ongeveer een week ontvangt u een brief van het CBR met aanwijzingen voor de keuring. U kunt de keuring dan door SCAL laten doen voor € 42,50.

2. Afspraak bij onze samenwerkingspartner SCAL.

U maakt een afspraak bij de balie op de hoofdlocatie van SCAL of via telefoonnummer 071-516 00 20. Als u de gezondheidsverklaring bij SCAL heeft gekocht, dan kunt u meteen (bij de eerstvolgende afspraakmogelijkheid) gekeurd worden. Heeft u de verklaring via internet bij het CBR ingevuld? U kunt dan pas een afspraak maken als u bericht van het CBR heeft ontvangen. Deze ontvangt u meestal een week later.

3. De keuring.

De keuring kan alleen op afspraak worden afgenomen. Na de keuring stuurt SCAL het keuringsformulier naar het CBR.

Let op:
Houdt u er rekening mee dat u voor de keuring ook urine dient in te leveren. Deze urine moet zo vers mogelijk zijn. Het is mogelijk om deze urine bij SCAL of Eurofins Clinical Diagnostics af te nemen. Bij de locaties van SCAL en Eurofins Clinical Diagnostics liggen er speciale urine potjes, waar u gratis gebruik van mag maken. Vraag hier naar wanneer u zich meldt bij de receptie op onze hoofdlocatie.

4. U ontvangt bericht van het CBR.

Dit duurt ongeveer vier weken.

Uw rijbewijs.
Dit is ook een geldig identiteitsbewijs.

Potje verse urine.
Voor de keuring moet u een beetje urine verzamelen in een schoon potje. U kunt hiervoor bij SCAL of Eurofins Clinical Diagnostics gratis een speciaal potje ophalen, maar u mag hiervoor ook een eigen (goed afgewassen) potje gebruiken.

Keuringsverslag.
En eventuele andere formulieren die u heeft gekregen van het CBR.

Medicatieoverzicht.
Een overzicht van alle medicijnen die u gebruikt, u kunt dit zelf maken of opvragen bij uw apotheek.

Bril of contactlenzen (niet verplicht).

Tijdens de keuring wordt de gezondheidsverklaring met u doorgesproken en beoordeelt de arts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie. Uw urine wordt onderzocht op glucose (suiker). De arts meet uw bloeddruk, gezichtsvermogen (met en zonder bril) en doet globaal lichamelijk onderzoek. De keuring duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. De arts vult alle formulieren in en stuurt deze naar het CBR. Het is ook mogelijk dat u de formulieren zelf opstuurt. 

Als u bent verhinderd, vragen wij u om dat uiterlijk één dag van tevoren aan ons door te geven. Bent u te laat met het afzeggen van uw afspraak of komt u niet opdagen? Dan brengen wij de kosten bij u in rekening. 

Als u de keuring door ons laat uitvoeren, dan kunt u de gezondheidsverklaring vooraf bij ons kopen voor € 88,50,-. Dit bedrag is inclusief de keuring. De rijbewijskeuring kost € 42,50 (tarief per 1 januari 2023). U krijgt € 2,50 korting als u lid bent van een ouderenbond. De kosten van dit onderzoek kunt u tijdens uw bezoek met pin betalen of een eenmalige machtiging invullen. De kosten van de rijbewijskeuring vallen niet in het basispakket. Als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, kunt u nagaan of u recht heeft op een vergoeding.

De uitslag van uw medische keuring ontvangt u van het CBR. U ontvangt uw uitslag in het algemeen binnen vier weken. Als u uw gezondheidsverklaring digitaal heeft ingediend, krijgt u die uitslag ook digitaal via Mijn CBR. Heeft u uw uitslag per post verstuurd? Dan ontvangt u ook uw uitslag per post.

Het is mogelijk dat het CBR nog aanvullende informatie wilt ontvangen. Mocht het CBR om extra informatie vanuit de keuringsarts van SCAL of Eurofins Clinical Diagnostics dan moet u even bellen met onze afsprakenlijn 085-043 24 62.