Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

7-Dehydrocholesterol* (Syndroom van Smith-Lemii-Opitz)

Doorlooptijd
20 werkdagen
Materiaal
Heparinebuis
Afnameinstructies

Volbloed afnemen en monster met spoed afgeven bij monsterontvangst. Zo snel mogelijk afdraaien en afpipetteren.

Lab/sticker
YSL
Invoercode
A99
Verzendcondities
Na afdraaien, afpipetteren en direct invriezen. RadboudUMC, zie 'wie doet wat database' NVKC-website
Minimale hoeveelheid
0,5 ml
Bewaarcondities
1 maand: -20°C
Bron
RadboudUMC
Scope

Vragen?

Wij zijn van 08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op nummer 071 - 516 00 20