Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

ACTH*

Doorlooptijd
7 werkdagen
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
Nuchter, afnametijd 7:00-10:00
<63 ng/l
's middag lagere waarden
Materiaal
EDTA-buis
Afnameinstructies

Alleen na overleg. Kan alleen op de hoofdlocatie (Rooseveltstraat 18 in Leiden) afgenomen worden.

Lab/sticker
YSL
Invoercode
ACTH
Verzendcondities
EDTA plasma verplicht. Synacthen stoort niet. Afnamebuis per direct afdraaien bij 4°C, plasma afpipetterenen invriezen. Materiaal soort vermelden op de buis.
Minimale hoeveelheid
300 ul
Bewaarcondities
4 weken: -20°C
Scope

Intercollegiaal consult

Voor overleg met specialisten en vragen T: 071-5160020.