Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aldosteron/renine ratio* (primaire hypoaldosteronisme)

Doorlooptijd
6 werkdagen
Referentiewaarden
4.1 - 81.3 pmol/ng Let op: vals verlaagde uitslag bij zoutrestrictie.
Materiaal
EDTA-buis
Afnameinstructies

Afname in overleg met KC; op locatie Rooseveltstraat 18 in Leiden.
Bloedafname dient bij voorkeur plaats te vinden in de ochtend als de patiënt al 2 uur uit bed is. De patiënt moet wel minimaal 5-15 minuten zitten alvorens een bloedafname mag plaatsvinden.

Lab/sticker
YSL
Invoercode
ALDREN
Verzendcondities
LET OP!!!!
De dag van afname centrifugeren en daarna plasma invriezen
Bewaarcondities
7 dagen: 2-8°C
2 maanden: -20°C
Bron
J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 3266-81
Scope