Aldosteron/renine ratio* (primaire hypoaldosteronisme)

Doorlooptijd
6 werkdagen
Materiaal
EDTA-buis
Afnameinstructies:
Bloedafname dient bij voorkeur plaats te vinden in de ochtend als de patient al 2 uur uit bed is. De patient moet wel minimaal 5-15 minuten zitten alvorens een bloedafname mag plaatsvinden. Dieet zoutrestricties (vaak voorgeschreven bij hypertensie) zorgen voor een vals verlaagde ARR. De voorgeschreven zoutrestricties moeten tijdelijk stop gezet worden alvorens de ARR te bepalen.
Verzendcondities:
LET OP!!!! De dag van afname centrifugeren en daarna plasma invriezen
Lab/sticker:
YSL
Bewaarcondities:
7d 2-8°C 2m -20°C
Bron:
J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 3266-81
Scope:
M052
Referentiewaarden:
4.1 - 81.3 pmol/ng