Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alleen voor Eurofins Salux/SCAL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ambulante bloeddrukmeting

Indicatie
- Om een groot aantal metingen te verkrijgen;
- Eventuele witte jassen- gemaskeerde hypertensie aan te tonen;
- Bloeddrukverlagende effecten van behandeling te monitoren;
- Therapietrouw te verbeteren.
- Als alternatief voor thuismetingen (bijv. bij beperkt ziekte-inzicht, obsessief meetgedrag en angst);
- Bij therapieresistentie (om pseudoresistentie uit te sluiten of aan te tonen);
- Verdenking op hypotensieve episodes, speciaal bij ouderen en diabeten.
Contra-indicaties
Relatieve contra-indicaties zijn:
- Dementie of verwardheid;
- Leeftijd < 16 jaar;
- Boezemfibrilleren of een irregulaire pols bij de eerste bloeddrukmeting tijdens het onderzoek;
- Zeer hoge tensie (> 200 mm Hg systolisch) of andere aanwijzingen voor hypertensieve crisis;
- Lymfoedeem aan beide armen
Deelgebied
Biometrie
Doorlooptijd
2 werkdagen
Referentiewaarden
geen afwijkingen gezien