Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Amisulpride*

Doorlooptijd
8 werkdagen
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
200-320 ug/
toxisch: > 500 ug/l
Doorbelgrens: > 500 ug/l

Materiaal
Serumbuis zonder gel
Lab/sticker
YSL
Minimale hoeveelheid
0,5 ml
Bewaarcondities
3 dagen: 15-25°C
1 week: 2-8°C
>3 maanden: -20°C
Bron
Deventerzks
Scope
M272