Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Azathioprine*

Doorlooptijd
7 werkdagen
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
6-TGN: 300 - 600 pmol/ 8x10(8)RBC;
6-MMP: <5700 pmol/8x10(8)RBC
Toxisch:
6-TGN: >600 pmol /8x108RBC
6-MMP: >5700 pmol/ 8x108RBC
Doorbelgrens: > 6-TGN: >600 pmol/8x108RBC
6-MMP: >5700 pmol/8x108RBC

Materiaal
2x Heparinebuis
Afnameinstructies

Tijdstip afname: voor dosis (niet kritisch).

Lab/sticker
YSL
Verzendcondities
NIET afdraaien, gekoeld verzenden
Minimale hoeveelheid
7 ml
Bewaarcondities
7 dagen: 2-8°C
Bron
Apotheek Haagse ziekenhuizen
Scope

Intercollegiaal consult

Voor overleg met specialisten en vragen T: 071-5160020.