Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Beta crosslaps CTX; C-terminaal telopeptide type I collageen)*

Referentiewaarden
man:
< 50 jaar: < 548 ng/l
< 70 jaar: < 704 ng/l
>= 70 jaar: < 854 ng/l
Vrouw:
premenopauzaal: < 573 ng/l
postmenopauzaal: < 1008 ng/l
Materiaal
6
Afnameinstructies

Patiënt moet nuchter zijn. Let op: afnemen voor 10 uur

Lab/sticker
YSL
Invoercode
CTX
Verzendcondities
EDTA-plasma: centrifugeren en plasma in koelkast zetten voor verzending (40C).
Minimale hoeveelheid
300 ul
Bewaarcondities
1 dag: 20-25°C
8 dagen: 2-8°C
6 maanden: -20°C
Scope