Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van de externelaboratoria. Eurofins SaluxB.V. stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux B.V. maar onder de accrediatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden in de kolom Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Bloedgr. Rhesus / TPPA* / HBsAg*/ HIV*

Doorlooptijd
zie individuele bepalingen
Materiaal
8 ml serumbuis met gel EDTA buis
Afnameinstructies:
(graviditeit 12 weken) Klinische gegevens noteren Altijd Naam, Geb.Datum en BSN-nummer OP HET ETIKET
Invoercode:
ZWAN
Lab/sticker:
E170 Serum C6 BLGR
Bewaarcondities:
zie informatie individuele bepalingen
Bron:
Bijsluiter
Scope:
M315 CH.BTG.02