Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

C-peptide (tevens controle op antilichamen insuline)*

Doorlooptijd
10 werkdagen
Referentiewaarden
0,16 - 1,10 nmol/l
Materiaal
serumbuis
Afnameinstructies

Patiënt moet nuchter zijn.

Lab/sticker
YSL
Invoercode
CPEP
Verzendcondities
serum gekoeld of ingevroren verzenden
Minimale hoeveelheid
300 ul
Bewaarcondities
3 uur: 15-25°C
1 week: -20°C
Scope

Vragen?

Wij zijn van 08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op nummer 071 - 516 00 20