Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Calprotectine in feces*

Doorlooptijd
3 werkdagen
Doorbelgrenzen
50 ug/g feces: geringe kans op inflammatoire darmziekten 50-100 ug/g feces: advies overleg met 2e lijn > 100 ug/g feces: verwijs naar 2e-lijn
Afnamemateriaal
Invoercode
CALP
Minimale hoeveelheid
portie
Bewaarcondities
3 dagen: 15-25°C
1 week: 2-8°C
>4 maanden: -20°C
Scope

Vragen?

Wij zijn van 08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op nummer 071 - 516 00 20