Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

CD-tect*

Doorlooptijd
12 werkdagen
Referentiewaarden
≤ 1,7%
afkapwaarde: 2,0%
Een CDT-N-Latex IFCC
resultaat >2% valt met 95%
zekerheid buiten het
referentiegebied en kan wijzen
op overmatig en riskant
alcoholgebruik (ORAG)
Materiaal
2x Serumbuis met gel
Afnameinstructies

Niet met alcoholhoudende vloeistof ontsmetten. Patiënten dienen zich meteen geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Bij aanvraag CBR/Rijbewijskeuring/externe originele aanvraag/brief altijd bijvoegen. Vraag wanneer uitslag uiterlijk bekend moet zijn.

Lab/sticker
YSL
Invoercode
CDT
Verzendcondities
Serum mag ongekoeld verstuurd worden.
Gebruik de verzendenvelop van Eurofins Forensics Brugge (Kortrijk); stuur een kopie van het aanvraagformulier mee.
Niet versturen op vrijdag!
Minimale hoeveelheid
500 ul
Bewaarcondities
5 dagen: 15-25°C
2 weken: 2-8°C
3 maanden: -20°C
Bron
CDT-N-latex IFCC
Scope

Vragen?

Wij zijn van 08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op nummer 071 - 516 00 20