Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

CD4+/CD8+ ratio (niet op vrijdag afnemen)

Doorlooptijd
5 werkdagen
Referentiewaarden
volwassene
Ref.waarden (Aantal*10e9/l)
Lymfocyten totaal: 1.26-3.29
T-cellen (CD3): 0.86-2.49
-CD4 (helper cellen): 0.56-1.49
-CD8 (suppr/cytotox.cellen): 0.26-0.99
CD4/CD8 ratio: 1.01-3.99
B-cellen (CD19): 0.06-1.00
NK-cellen (CD3-, CD16+56+): 0.04-0.39
Ref.waarden (%)
T-cellen (CD3): 60-85
-CD4 (helper celler): 35-60
-CD8 (suppr/cytotox. cellen): 15-40
B-cellen (CD19): 5-25
NK-cellen (CD3-, CD16+56+): 10-55
Materiaal
EDTA-buis
Afnameinstructies

Graag van te voren contact opnemen i.v.m. beperkte houdbaarheid

Lab/sticker
Sanquin, diagn. testen
Invoercode
P006
Verzendcondities
(formulier 10, aanvraagcode P006)
Minimale hoeveelheid
4 ml
Bewaarcondities
1 dag: 15-25°C
Scope

Vragen?

Wij zijn van 08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op nummer 071 - 516 00 20