Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Cholinesterase (+ genotypering)*

Doorlooptijd
10 werkdagen
Materiaal
Serumbuis met gel EDTA-buis
Lab/sticker
YSL
Invoercode
CHLI
Verzendcondities
EDTA-buis niet afdraaien
Minimale hoeveelheid
2 ml
Bewaarcondities
6u 15-25°C
7d 2-8°C
6m -70°C
Scope

Intercollegiaal consult

Voor overleg met specialisten en vragen T: 071-5160020.