Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Clorazepinezuur (Tranxene)* wordt snel omgezet in nordazepam en als zodanig bepaald

Doorlooptijd
7 werkdagen
Referentiewaarden
therapeutisch: 200 - 800 ug/l
toxisch: > 1500 ug/l
Doorbelgrenzen
> 1500 ug/l
Materiaal
Serumbuis zonder gel
Afnameinstructies

Afname vóór gift; vraag patiënt of medicatie vóór bloedafname is ingenomen. Bloedafname is niet zinvol indien dit het geval is.

Lab/sticker
YSL
Invoercode
A99
Bron
Ref: Schulz, Critical Care 2012
Scope