Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Coeliakie (anti-TTG-IgA + IgA)*

Doorlooptijd
6 werkdagen
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
<7 E/ml
Materiaal
serumbuis met gel Heparinebuis met gel
Lab/sticker
Stolbuis YSL
heparinebuis
li hep C6
Invoercode
COEL
Verzendcondities
indien IgA < 0,15 g/l,anti-TTG-IgA omzetten in anti-TTG-IgG
Let op: anti-TTG-IgG gaat naar Sanquin(form 10: R407)
Minimale hoeveelheid
1 ml
Bewaarcondities
1d 15-25°C
7d 2-8°C
1m -20°C
Scope

Intercollegiaal consult

Voor overleg met specialisten en vragen T: 071-5160020.