Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Drugsscreening*, bevattende Cannabinoïden, Opiaten, Heroïne, Methadon, Amfetamine, Benzodiazepine.

Doorlooptijd
3 werkdagen
Referentiewaarden
Urine drugscreening:
Creatinineconcentratie <2 mmol/l
negatieve uitslag drugscreening
heeft geen informatieve waarde
Materiaal
Urinepotje
Afnameinstructies

Urine moet ter plekke worden geproduceerd

Lab/sticker
YSL
Invoercode
DRUG
Bewaarcondities
1 week: 2-8°C
1 jaar: -20°C
Scope