Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Factor V activiteit *

Doorlooptijd
15 werkdagen
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
0-6 maanden: 0.82 - 1.45 U/ml
7-12 maanden: 0.97 - 1.48 U/ml
1-5 jaar: 0.85 - 1.53 U/ml
6-10 jaar: 0.80 - 1.23 U/ml
>10 jaar: 0.50-1.50 U/ml
Materiaal
Citraatbuis
Afnameinstructies

Alleen op locatie Rooseveltstraat 18 in Leiden.
Als CITO behandelen.

Lab/sticker
YSL
Invoercode
FAC5
Verzendcondities
Direct afdraaien, plasma afpipetteren, in plastic buis invriezen. Op verzendbuismateriaalsoort vermelden: citraatplasma
Minimale hoeveelheid
2 ml
Bewaarcondities
1 jaar: -20°C
Bron
Franciscus Gasthuis & Vlietland Ziekenhuis
Scope

Vragen?

Wij zijn van 08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op nummer 071 - 516 00 20