Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Factor V Leiden mutatie (H051)*

Doorlooptijd
15 werkdagen
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
Geen mutatie gevonden
Materiaal
EDTA-buis
Lab/sticker
Sanquin
Invoercode
CLB
Verzendcondities
kan ook op vrijdag ingestuurd worden
bij voorkeur koelkast
Minimale hoeveelheid
2 ml
Bewaarcondities
5d 15-25°C
5d 2-8 °C
Bron
Sanquin, diagn. testen
Scope

Intercollegiaal consult

Voor overleg met specialisten en vragen T: 071-5160020.