Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van de externelaboratoria. Eurofins SaluxB.V. stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux B.V. maar onder de accrediatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden in de kolom Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Factor V Leiden mutatie (H051)*

Doorlooptijd
15 werkdagen
Materiaal
EDTA-buis
Verzendcondities:
kan ook op vrijdag ingestuurd worden bij voorkeur koelkast
Invoercode:
CLB
Lab/sticker:
Sanquin
Bewaarcondities:
5d 15-25°C 5d 2-8 °C
Bron:
Sanquin, diagn. testen
Minimale hoeveelheid:
2 ml