Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Fenytoïne* (Diphantoïne) inclusief albumine

Doorlooptijd
3 werkdagen
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
Therapeutisch: 8-18 mg/l
Toxiciteit: >20 mg/l
Materiaal
Serumbuis zonder gel + Heparinebuis
Afnameinstructies

Afname vóór gift; vraag patiënt of medicatie vóór bloedafname is ingenomen. Bloedafname is niet zinvol indien dit het geval is.

Lab/sticker
YSL
Li-Hep C6
Invoercode
FENY
ALBU
Minimale hoeveelheid
150 ul
Bewaarcondities
4 dagen: 15-25°C
4 dagen: 2-8°C
2 maanden: -20°C
Bron
4d 15-25°C
4d 2-8°C
2m -20°C
Scope

Vragen?

Wij zijn van 08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op nummer 071 - 516 00 20