Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van de externelaboratoria. Eurofins SaluxB.V. stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux B.V. maar onder de accrediatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden in de kolom Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Fibrinogeen

Doorlooptijd
1 werkdagen
Materiaal
Citraatbuis
Afnameinstructies:
Bij afname met vleugelnaald, eerste buis weggooien (ivm volledig vullen). Zo min mogelijk stuwen en buis volledig vullen
Invoercode:
FIBR
Lab/sticker:
YSL
Bewaarcondities:
4u voor voorbewerking 4u 15-25°C 4u 2-8°C 2w -20°C
Bron:
Sysmex CA-600 System, reference guide
Scope:
M052
Referentiewaarden:
2-4 g/l
Minimale hoeveelheid:
3 ml