Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Flupentixol-cis (Fluanxol)*

Doorlooptijd
5 werkdagen
Referentiewaarden
Therapeutisch: 0,5-5 ug/lToxiciteit: > 15 ug/l
Doorbelgrens: > 15 ug/l
Doorbelgrenzen
> 15 ug/l
Afnameinstructies

Afname vlak vóór gift; Indien patiënt medicatievlak vóór bloedafname heeft ingenomen, is bloedafname niet zinvol. Of 7 dagen na intra musculair depot.

Lab/sticker
YSL
Invoercode
FLUP
Minimale hoeveelheid
1 ml
Bron
Hiemke et al. Consensus Guidelines for TDM in Neuropsychopharm.: Update 2017. Pharmacopsychiatry 2018; 51: 9–62
Scope

Vragen?

Wij zijn van 08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op nummer 071 - 516 00 20