Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van de externelaboratoria. Eurofins SaluxB.V. stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux B.V. maar onder de accrediatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden in de kolom Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

G6PD /Glucose-6-fosfaatdehydrogenase* [enzymatische activiteit/substantie] in erytrocyten

Doorlooptijd
6 werkdagen
Materiaal
EDTA-buis
Afnameinstructies:
alleen op locatie Roosevelt Direct na afname afgeven op lab!
Verzendcondities:
niet afdraaien! Direct koel wegzetten
Invoercode:
A99
Lab/sticker:
YSL
Bewaarcondities:
1w 2-8°C
Scope:
M052
Referentiewaarden:
82-130 U/mmol Hb
Minimale hoeveelheid:
1 ml