Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Gamma GT

Doorlooptijd
1 werkdagen
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
man: <55 U/l
vrouw: <38 U/l
Materiaal
Heparinebuis met gel
Lab/sticker
Li-Hep C6
Invoercode
GAGT
Minimale hoeveelheid
150 ul
Bewaarcondities
7d 15-25°C
7d 2-8°C
1j -20°C
Bron
Bijsluiter
(DxC700AU)

Intercollegiaal consult

Voor overleg met specialisten en vragen T: 071-5160020.