Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Gastrine*

Doorlooptijd
11 werkdagen
Referentiewaarden
< 0,13 ug/l
Materiaal
serumbuis
Afnameinstructies

Patiënt moet nuchter zijn. Alleen op locatie Rooseveltstraat 18 in Leiden.

Lab/sticker
YSL
Invoercode
GAS
Verzendcondities
Serum zo spoedig mogelijk scheiden van cellen en invriezen bij -20 °C of lager.
Minimale hoeveelheid
600 ul
Bewaarcondities
'-20°C
Scope