Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van de externelaboratoria. Eurofins SaluxB.V. stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux B.V. maar onder de accrediatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden in de kolom Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Groeihormoon* Advies: vraag i.p.v. groeihormoon IGF-1 aan

Doorlooptijd
7 werkdagen
Materiaal
serumbuis met gel
Afnameinstructies:
nuchtere afname
Invoercode:
GH
Lab/sticker:
YSL
Scope:
M052
Referentiewaarden:
Groeihormoon fluctueert sterk, een enkele random groeihormoon waarde heeft daarom weinig waarde. Ons advies is om hiervoor in de plaats IGF-1 aan te vragen, wat een stabiele marker is voor de groeihormoon status.