IgF-1(Somatomedine)*

Doorlooptijd
14 werkdagen
Materiaal
serumbuis met gel
Verzendcondities:
materiaal afdraaien, afpipetteren en invriezen. Op de verzendbuis ook materiaalsoort vermelden
Invoercode:
SOMA
Lab/sticker:
YSL
Scope:
M052