Influenzavirus

PCR

Diagnostiek bestaat uit het aantonen van influenzavirus RNA in klinische materialen (nasopharynxuitstrijk, neusspoelsel, keelwat, sputum, bronchusspoelsel of BAL).
Indicatie:
Aantonen van humane influenzavirus A & B RNA in respiratoire materialen
Deelgebied:
Moleculair
Techniek:
PCR
Doorlooptijd
Één uur na aankomst op laboratorium
Materiaal
  • Nasopharynxuitstrijk
  • Neusspoelsel
  • Keelwat
  • Sputum
  • Bronchusspoelsel of BAL
Afnamemateriaal
Code Afnamemateriaal:
C, D of Q
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden:
Negatief, Positief
Opmerkingen:
De humane influenza type A & B PCR wordt uitgevoerd op de volgende materialen: 

  • Nasopharynxuitstrijk
  • Keelwat
  • Neusspoelsel in steriele container
  • Bronchusspoelsel/BAL in steriele container

De PCR op influenza op een nasopharynxuitstrijk of keelwat wordt altijd in combinatie met de PCR op RSV verricht. Beide uitslagen zijn gelijktijdig beschikbaar.

Doorlooptijd tijdens kantooruren 1 uur na binnenkomst op laboratorium.

Buiten kantooruren kan in overleg met de dienstdoende microbioloog (tot 22:00 uur) een CITO bepaling op een nasopharynxuitstrijk of keelwat worden aangevraagd waarbij de doorlooptijd na aankomst in het laboratorium ongeveer 45 minuten is.

 

Voor nadere informatie over afname en logistiek:

Uitstrijk middels e swab eerstelijn

Influenza afname en logistiek tweedelijn

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78