Influenzavirus

Algemene informatie

Influenzavirus is een RNA virus welke in de wintermaanden epidemisch voorkomt. Het virus veroorzaakt luchtweginfecties variërend van asymptomatisch tot ernstige pneumonie. Het virus wordt aerogeen of via indirect contact overgedragen. Er bestaan drie type influenzavirus: A, B en C. Influenzavirus type A komt tevens bij vogels en zoogdieren (o.a. varkens) voor. Er bestaan meerdere subtypes, welke gebaseerd zijn op de eiwitten hemagglutinine (H) en het neuraminidase (N). Influenzavirus type C geeft nauwelijks infecties bij de mens.
Deelgebied
Informatie

Consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op nummer 071 - 517 83 84