Vademecum

Dit vademecum geldt alleen voor Eurofins Salux/SCAL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Inspannings ECG (fietsproef)

Indicatie
- Coronairlijden opsporen.
- Klachten bij verdenking op angina pectoris evalueren.
- Het optreden van inspanningsgebonden ritme- of geleidingsstoornissen vaststellen.
- Inspanning geïnduceerde symptomen zoals hartkloppingen, duizeligheid of syncope beoordelen.
- Inspanningstolerantie bij hartfalen beoordelen.
- Check-up bij asymptomatische mensen met speciale beroepen (bijvoorbeeld piloot, brandweer, trambestuurder).
- Check-up van risico personen (familiare predispositie HVZ, cholesterol, obesitas, diabetes).
- Inspanningstolerantie beoordelen bij hypertensie cliënten.
- Analyse eventuele chronotrope incompetentie (onvoldoende oploop van de hartfrequentie).
Contra-indicaties
Absolute conta-indicaties voor het uitvoeren van een inspannings-ECG in de eerste lijn zijn:
- Acuut myocardinfarct en alle vormen van instabiele angina pectoris
- Cliënten die minder dan 6 maanden geleden een myocard infarct hebben gehad
- Manifest hartfalen (d.w.z. Vanaf NYHA klasse II)- Acute myocarditis, endocarditis of pericarditis
- Cliënten die minder dan 6 maanden geleden een longembolie hebben gehad
- Ernstige en/ of onbehandelde hartritmestoornissen op het rust-ECG of hemodynamische instabiliteit.

Voor onderstaande contra-indicaties geldt een uitzondering bij Scal/Eurofins Salux. Deze mogen uitgevoerd worden onder directe supervisie van een aanwezige cardioloog.
- Vastgesteld linkerbundeltakblok
- Ernstige aortaklepstenose
- Hypertrofische obstructieve cardiomyopathie

Relatieve contra-indicaties voor het uitvoeren van een inspannings-ECG in de eerste lijn zijn:
- Ischemie in rust op het ECG
- Ernstige hypertensie (> 200 mm Hg systolisch en/ of > 110 mm HG diastolisch)
- Ernstige afwijkingen op het rust-ECG
- Diepe veneuze trombose
- Systemische infecties, gepaard gaande met koorts
- Geestelijke of lichamelijke beperkingen waardoor inspanning onvoldoende mogelijk is
Deelgebied
Biometrie
Doorlooptijd
2 werkdagen
Referentiewaarden
geen afwijkingen gezien