Irregulaire antistoffen (indirecte Coombs)

Doorlooptijd
3 werkdagen
Materiaal
Serumbuis met gel EDTA-buis
Verzendcondities:
Bloedgroep buis: ALTIJD NAAM GEB.DATUM EN BSN NUMMER VERMELDEN OP HET ETIKET. Materiaal (alle buizen afgenomen bij de pte) samen met het aanvraagformulier in witte beker plaatsen.
Invoercode:
IRRA
Lab/sticker:
BLRG met vermelding van naam, geb. datum en BSN op EDTA buis; op serumbuis: Labnr
Bewaarcondities:
8u 20-25°C 7d 2-8°C
Scope:
M315 CH.BTG.02