Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Irregulaire antistoffen (indirecte Coombs)

Doorlooptijd
3 werkdagen
Materiaal
EDTA-buis
Afnameinstructies

Bloedgroep buis: altijd naam, geboortedatum, datum en BSN nummer vermelden op het etiket.

 

Lab/sticker
BLRG met vermelding van naam, geb, datum en BSN op EDTA-buis
Invoercode
IRRA
Verzendcondities
Bloedgroep buis:
Materiaal (alle buizen afgenomen bij de pte) samen met het aanvraagformulier in witte beker plaatsen.
Bewaarcondities
8 uur: 20-25°C
7 dagen: 2-8°C

Vragen?

Wij zijn van 08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op nummer 071 - 516 00 20