Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van de externelaboratoria. Eurofins SaluxB.V. stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux B.V. maar onder de accrediatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden in de kolom Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kinkhoest* (Bordetella pertussis)

Doorlooptijd
2-8 werkdagen
Materiaal
8 ml serumbuis met gel
Afnameinstructies:
naam en geboortedatum op buis
Verzendcondities:
Voor de interpretatie van de resultaten is het nodig om de eerste ziektedag te vermelden.
Bewaarcondities:
MMB
Bron:
2d 2-8°C
Referentiewaarden:
M251
Minimale hoeveelheid:
negatief (<40 IU/ml)