Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van de externelaboratoria. Eurofins SaluxB.V. stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux B.V. maar onder de accrediatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden in de kolom Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kreatine (urine)

Doorlooptijd
1 werkdagen
Materiaal
Urinebuis met witte dop
Verzendcondities:
2 ml afpipetteren
Invoercode:
UKRE
Lab/sticker:
MIAL
Bewaarcondities:
2d 15-25°C 6d 2-8°C 6m -20°C
Scope:
M315 CH.KCA.01
Referentiewaarden:
<20 mg/l
Minimale hoeveelheid:
150 ul