Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kreatinine (urine)

Doorlooptijd
1 werkdag
Doorbelgrenzen
<20 mg/l
Materiaal
Urinebuis met witte dop
Lab/sticker
MIAL
Invoercode
UKRE
Verzendcondities
2 ml afpipetteren
Minimale hoeveelheid
150 ul
Bewaarcondities
2 dagen: 15-25°C
6 dagen: 2-8°C
6 maanden: -20°C