Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kreatinine+CKD-EPI

Doorlooptijd
1 werkdag
Referentiewaarden
pasgeborene: 22-99 umol/l
2m-3j: 11-34 umol/l
3-15j: 21-65 umol/l
man: 64-104 umol/l
vrouw: 49-90 umol/l

CKD-EPI (in ml/min/1,73m2) :
<15: nierfalen
15-29: ernstig afgenomen
30-44: matig tot ernstig afgenomen
45-59: mild tot matig afgenomen
≥60: hoog normaal of mild afgenomen
Doorbelgrenzen
>250 mmol/l
Materiaal
Heparinebuis
Lab/sticker
Li-Hep C6
Invoercode
CREA
Minimale hoeveelheid
150 ul
Bewaarcondities
7 dagen: 15-25°C
7 dagen: 2-8°C
3 maanden: -20°C
Bron
Bijsluiter
(DxC700AU)

Vragen?

Wij zijn van 08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op nummer 071 - 516 00 20