Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van de externelaboratoria. Eurofins SaluxB.V. stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux B.V. maar onder de accrediatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden in de kolom Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Leucocyten (zie Volledig bloedbeeld)

Doorlooptijd
1 werkdagen
Materiaal
EDTA-buis
Invoercode:
VOLB
Lab/sticker:
Sysmex
Bewaarcondities:
<4u 20-25°C >4u 2-8°C Binnen 8u diff uitstrijken
Bron:
Sysmex XN 2000 Instructions for use; Handboek med. Lab. Diagn. 2020
Scope:
M052
Referentiewaarden:
0-1d: 13,0-30,0x10E9/l 1-2d: 10,0-25,0x10E9/l 2d-1m: 7,0-20,0x10E9/l 1-6m: 6,0-17,0x10E9/l 6m-2j: 4,0-16,0x10E9/l 2-6j: 4,0-15,0x10E9/l 6-15j: 4,0-14,0x10E9/l >15j: 4,0-10,0x10E9/l
Minimale hoeveelheid:
1 ml