Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Malaria (alléén aan te vragen indien aanvrager overlegd heeft met Arts-Microbioloog (06-81066090)*

Referentiewaarden
Negatief
Indien Ag-test positief, dan dikke druppel cito
Materiaal
EDTA bloed (plasma)
Afnameinstructies

Aanvraag aanmelden bij arts-microbioloog

Verzendcondities
Het materiaal op verzendplek in het rekje plaatsen
Bewaarcondities
3 uur15-25°C
24 uur 2-8°C