Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Mazelenvirus* Controle immuunstatus/vaccinatie: IgG antistoffen

Doorlooptijd
5-10 werkdagen
Referentiewaarden
Negatief
Materiaal
8 ml serumbuis met gel
Afnameinstructies

Naam en geboortedatum op buis vermelden

Lab/sticker
MMB
Verzendcondities
Het materiaal op verzendplek in het rekje plaatsen
Minimale hoeveelheid
1 ml
Bewaarcondities
2 dagen: 2-8°C
Scope

Vragen?

Wij zijn van 08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op nummer 071 - 516 00 20